O programu

Kontakt


t: 01 280 50 83
g: 040 476 478


m: info@reagent-net.si

RE Agent.Net

Program je namenjen malim in srednjim podjetjem za vodenje prodaje nepremičnin.
Vsako presnemavanje in odtujevanje programa brez soglasja lastnika programa je kaznivo.

v16.1.475 - Več različnih modifikacij

Novosti v programu

 NOVO: 10.9.2012
- v REGISTRU STRANK je dodano polje "Črna lista" in "Opis vzroka"
(stranka se doda na črno listo)

- v POVPRAŠEVANJU sta dodana dva statusa "Aktivno iskanje nepremičnine" in
"Zvezdica (pomembno povpraševanje)", ter opis.
(povpraševanje se klasificira z različnimi statusi in se tudi lahko išče po njih)

NOVO: 3.7.2012

V programu smo pripravili določene spremembe zato, da so lahko stranke neodvisne med seboj,
da se vsem enako ne odpira program ampak si lahko sami dodelijo nekatere začetne
nastavitve in program za vas potem dela po vaših osebnih nastavitvah. Spodaj je je nekaj
primerov, kako parametrizirati program. Vsi parametri bodo kasneje tudi opisani na spletni strani.
V kolikor ne želite spreminjati delovanja programa, ni potrebno
spremeniti nastavitev, v nasprotnem primeru pa sledite navodilom:
S parametri lahko spremenite krmiljenje programa:
To storite z vnosom ustreznih podatkov v sistemske parametre,
prijavljeni morate biti kot administrator:
Spremenite vrednost v polju SIFR_VARCHAR1 z ustrezno vrednostjo:

Povezava s spletno stranjo nepremicnine.net za oglas SL
-----------------------------------------------------------------
SIFR_ACTI = S
SIFR_APLI = FIRMA_PAR
SIFR_CODE = NN_LINK_SL
SIFR_STEV = 1
sifr_varchar1 = http://www.XXXX.si/nepremicnine.html?s=

Povezava s spletno stranjo nepremicnine.net za oglas AN
-----------------------------------------------------------------
SIFR_ACTI = S
SIFR_APLI = FIRMA_PAR
SIFR_CODE = NN_LINK_AN
SIFR_STEV = 2
sifr_varchar1 = http://www.XXXX.si/nepremicnine.html?s=

Lastni teksti za ponudbo v SLO jeziku (prvi del teksta)
-----------------------------------------------------------------
SIFR_ACTI = S
SIFR_APLI = FIRMA_PAR
SIFR_CODE = PON_TEXT_SLO
SIFR_STEV = 1
sifr_text = (niz teksta za ponudbo)

Lastni teksti za ponudbo v SLO jeziku (drugi del teksta)
-----------------------------------------------------------------
SIFR_ACTI = S
SIFR_APLI = FIRMA_PAR
SIFR_CODE = PON_TEXT_SLO
SIFR_STEV = 2
sifr_text = (niz teksta za ponudbo)

Lastni teksti za ponudbo v AN jeziku (prvi del teksta)
-----------------------------------------------------------------
SIFR_ACTI = S
SIFR_APLI = FIRMA_PAR
SIFR_CODE = PON_TEXT_AN
SIFR_STEV = 1
sifr_text = (niz teksta za ponudbo)

Lastni teksti za ponudbo v AN jeziku (drugi del teksta)
-----------------------------------------------------------------
SIFR_ACTI = S
SIFR_APLI = FIRMA_PAR
SIFR_CODE = PON_TEXT_AN
SIFR_STEV = 2
sifr_text = (niz teksta za ponudbo)

 

 


NOVO: 8.2.2012
============
Računanje cene za % odmika pri kupcu v + ali -
-----------------------------------------------------------------
SIFR_ACTI = S
SIFR_APLI = FIRMA_PAR
SIFR_CODE = POV_MIN_PLUS
SIFR_STEV = 1
sifr_varchar1 = +

 

 

NOVO 1.2.2012
===========
Vnos datuma od kdaj naprej se prikazujejo
nepremičnine v ponudbi: npr.: -3 (tri mesece nazaj od trenutnega datuma)
---------------------------------------
SIFR_ACTI = S
SIFR_APLI = FIRMA_PAR
SIFR_CODE = DAT_OD_PON
SIFR_STEV = 1
sifr_varchar1 = -3

Vnos datuma od kdaj naprej se prikazujejo
nepremičnine v povpraševanju: npr.: -2 (dva meseca nazaj od trenutnega datuma)
---------------------------------------------
SIFR_ACTI = S
SIFR_APLI = FIRMA_PAR
SIFR_CODE = DAT_OD_POV
SIFR_STEV = 1
sifr_varchar1 = -2

Država, pokaže se avtomatsko pri listanju ponudbe
ali povpraševanja, že v filtru: 194
-------------------------------------
SIFR_ACTI = S
SIFR_APLI = FIRMA_PAR
SIFR_CODE = DEF_DRZAVA
SIFR_STEV = 1
sifr_varchar1 = ?

Regija, pokaže se avtomatsko pri listanju ponudbe
ali povpraševanja, že v filtru: 1
-------------------------------------
SIFR_ACTI = S
SIFR_APLI = FIRMA_PAR
SIFR_CODE = DEF_REGIJA
SIFR_STEV = 1
sifr_varchar1 = ?

Ali pri vnosu nove ponudbe v bazo, sistem opominja
odgovorno osebo o vnosu podatkov v bazo: ON
-------------------------------------
SIFR_ACTI = S
SIFR_APLI = FIRMA_PAR
SIFR_CODE = PON_NEW_MAIL
SIFR_STEV = 1
sifr_varchar1 = ?

(opominja osebo - e_mail, ki je vpisana v parametrih pod:
SIFR_ACTI = S
SIFR_APLI = PARAMETRI
SIFR_CODE = E_MAIL_DOGODKI
SIFR_VARCHAR2 = e-mail osebe

Računanje cene za % pri kupcu (križno preverjanje s ponudbo: (20%)
-----------------------------------------------------------------
SIFR_ACTI = S
SIFR_APLI = FIRMA_PAR
SIFR_CODE = DEF_PROC
SIFR_STEV = 1
sifr_varchar1 = 20

 

NOVO 4.2.2013

Uvedba sistema samopopravkov v vnosu podatkov o oglasih
v ponudbi podrobno. Po vnosu se pokaže okno za samopopravke.
V kolikor se okno ne pokaže nad oknom ponudbe podrobno,
je viden v spodnji vrstici in ga lahko spravite pred okno ponudbe
z izbiro gumbov ALT+TAB na tipkovnici.
-----------------------------------------------------------------
SIFR_ACTI = S
SIFR_APLI = FIRMA_PAR
SIFR_CODE = SPELLING
SIFR_STEV = 1
sifr_varchar1 = OFF/ON