O programu

Kontakt


t: 01 280 50 83
g: 040 476 478


m: info@reagent-net.si

RE Agent.Net

Program je namenjen malim in srednjim podjetjem za vodenje prodaje nepremičnin.
Vsako presnemavanje in odtujevanje programa brez soglasja lastnika programa je kaznivo.

v16.1.481 - Samopopravki

 NOVO 4.2.2013

Uvedba sistema samopopravkov v vnosu podatkov o oglasih
v ponudbi podrobno. Po vnosu se pokaže okno za samopopravke.
V kolikor se okno ne pokaže nad oknom ponudbe podrobno,
je viden v spodnji vrstici in ga lahko spravite pred okno ponudbe
z izbiro gumbov ALT+TAB na tipkovnici.
-----------------------------------------------------------------
SIFR_ACTI = S
SIFR_APLI = FIRMA_PAR
SIFR_CODE = SPELLING
SIFR_STEV = 1
sifr_varchar1 = OFF/ON