Kontakt


t: 01 280 50 83
g: 040 476 478


m: info@reagent-net.si

RE Agent.Net

Program je namenjen malim in srednjim podjetjem za vodenje prodaje nepremičnin.
Vsako presnemavanje in odtujevanje programa brez soglasja lastnika programa je kaznivo.

Kako se program nadgradi na zadnjo verzijo?

Program ReAgent.NET samodejno preveri za morebitno novo verzijo vsak ponedeljek.

Lahko pa za morebitno novo verzijo preverite tudi ročno in sicer preko izbire Pomoč - Avtomatska namestitev nove verzije programa ReAgent.NET.

Pogoj za nadgradnjo je veljavna pogodba. Uporabnik, ki sproži nadgradnjo, mora imeti na računalniku dovoljenje oziroma pravice za nameščanje programov.