O programu

Kontakt


t: 01 280 50 83
g: 040 476 478


m: info@reagent-net.si

RE Agent.Net

Program je namenjen malim in srednjim podjetjem za vodenje prodaje nepremičnin.
Vsako presnemavanje in odtujevanje programa brez soglasja lastnika programa je kaznivo.

Prednosti

Programski paket RE Agent.Net omogoča, da se več dislociranih enot enega podjetja poveže s programskim paketom v enotno bazo podatkov, ki je nameščena v matični enoti.

 • Avtomatizacija ponavljajočih opravil
 • Urejeni šifranti, skupna baza podatkov, pošiljanje podatkov v elektronske medije
 • Napredno oglaševanje na internetu in ostalih medijih, analiza oglaševanja
 • Baza strank, dvosmerno iskanje (ponudbe in povpraševanja)
 • Beleženje vseh klicev in dogovorov s strankami.
 • Generiranje zakonsko predpisanih poročil v XML formatu za GURS. Agentom ni potrebno uporabljati GURS-ovih programov za vnos realizacije nepremičnin
 • Generiranje prospektov kupcem
 • Avtomatsko pošiljanje ponudb s slikami povpraševalcem po e-pošti
 • Direktorska analiza učinka prodaje agentov (grafični prikaz) - direktorski info sistem
 • Vodenje kilometrine za vsakega agenta posebej in izračun dnevnic, ipd.
 • Izredno sodoben koledar vodenja kontakta s strankami (po izgledu enak kot Microsoft Outlook koledar).